Regelgeving + investeringssteun om landbouwers 'waterneutraal' te maken

Afhankelijk van het gebied wordt de waterbeschikbaarheid van landbouwpercelen vastgesteld. Landbouwers mogen deze waterbeschikbaarheid niet overschrijden maar kunnen kiezen uit een pakket aan maatregelen om dit te doen: teeltkeuze, actief peilbeheer, wateropvang op eigen terrein, gebruik maken van het effluent van RWZI's,...
Watermakelaars geven de landbouwers advies op maat, net zoals de erosiecoördinatoren dat vandaag al doen. Subsidiemechanismen helpen de landbouwers in de transitie naar de nieuwe landbouwpraktijk.

9 april 2018 - Hannelore M
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0